Netwerk sociale zekerheid


Handige links en informatie

Hulpfonds

Wij ondersteunen alle inwoners van de gemeente Hellendoorn die financiële problemen hebben die zij zelfstandig niet meer kunnen oplossen en waarvoor geen andere instanties zijn die hulp kunnen bieden (bijvoorbeeld de gemeente). Mensen die met tijdelijke hulp gebaat zijn (wij geven geen structurele hulp). Het gaat ons niet zozeer om de oorzaak van de financiële problemen maar om de oplossing. Ook zij die door eigen schuld in de problemen komen kunnen en willen we helpen. Hulp bestaat vaak uit een financiële bijdrage (een gift), soms ook uit goederen of uit een lening. Natuurlijk kunnen we alleen helpen binnen onze eigen financiële mogelijkheden.

Wij bieden geen begeleiding op materieel of immaterieel gebied. Mensen die begeleiding nodig hebben verwijzen we door naar Stichting BOOM. In situaties, waar geen beroep meer gedaan kan worden op landelijke of gemeentelijke regelingen, kan het hulpfonds mogelijk als laatste financiële vangnet fungeren.

Wat is onze werkwijze

Er zijn twee manieren om met ons in contact komen te komen: mensen kunnen ons rechtstreeks bellen of mailen (T 06 12 53 55 12, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of we worden ingeschakeld door andere organisaties. In beide gevallen gaat onze coördinator eerst bij de mensen op bezoek om inzicht te krijgen in de problematiek en de mogelijke oplossingen. Als er sprake is van een noodsituatie, kunnen wij direct helpen. Voor elke hulpvraag wordt een formulier ingevuld waarin het besluit van de coördinator of het bestuur wordt vastgelegd. Dit formulier is de basis voor de penningmeester om tot betaling over te gaan. De cliënt tekent vervolgens voor ontvangst. Natuurlijk behandelen we alle informatie die wij krijgen als zeer vertrouwelijk.

Kindpakket

Kindpakket is onderdeel van de Stichting Hulpfonds Hellendoorn en is bestemd voor kinderen die opgroeien in een situatie met weinig geld. Met het Kindpakket kunt u voor uw kind bijvoorbeeld de ouderbijdrage voor school, lidmaatschap van een sportvereniging, een tijdschriftabonnement of een bioscoopbezoek betalen of kleding of een fiets kopen. Daarmee willen we voorkomen dat kinderen het gevoel krijgen er niet bij te horen, omdat ze niet mee kunnen doen aan dingen die voor hun leeftijdgenoten vanzelfsprekend zijn.

Wanneer kom ik in aanmerking?

U komt voor deze regeling in aanmerking, als uw inkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm. Hiervoor moet u naar de gemeente gaan om uw inkomen te laten toetsen. Is de gemeente van mening dat uw inkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm, dan krijgt u een brief waarmee u naar het Hulpfonds kunt. Meestal is dit de brief, waarmee uw aanvraag voor een bijdrage uit het declaratiefonds, is goedgekeurd. Wilt u meer informatie over het Kindpakket dan kunt u bellen naar 06 49 81 48 27 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gebruiksgoederen

Deze regeling houdt in dat mensen met een laag inkomen een bijdrage kunnen krijgen voor de aanschaf van een duurzaam gebruiksgoed (bijvoorbeeld: koelkast, wasmachine, televisie, fiets, computer, meubels) als het oude stuk is gegaan. Het gaat om een bijdrage in de kosten, soms kunnen niet alle kosten vergoed worden. Bij deze regeling geldt dat er per huisadres maximaal één gebruiksgoed per jaar wordt vergoed. Voor meer informatie over de Regeling Duurzame Gebruiksgoederen verwijzen wij u naar de brochure van de Gemeente Hellendoorn: Minimaregelingen 2020.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Om voor die regeling in aanmerking te komen moet u naar de gemeente gaan om uw inkomen te laten toetsen. Is uw inkomen ook volgens de gemeente lager dan 110% van de bijstandsnorm, dan krijgt u een brief waarmee u naar het Hulpfonds kan. Meestal is dit de brief, waarmee uw aanvraag voor een bijdrage uit het declaratiefonds, is goedgekeurd. Wilt u meer informatie over gebruiksgoederen van het hulpfonds? Dan kunt u bellen naar 06 17 00 73 61. Of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Handige links

Waarom stichting BOOM?

Helaas kunnen steeds meer mensen niet of nauwelijks aan de maandelijkse financiële verplichtingen voldoen. Het verliezen van een partner, een baan en/of het hebben van schulden zijn vaak de oorzaak. Financiële problemen hebben verstrekkende gevolgen en brengen vaak veel zorgen met zich mee. Stichting BOOM, voluit: Stichting Financiële Begeleiding BOOM (Budget Op Orde Maken) is opgericht om vrijwillig en kosteloos inwoners van de gemeente Hellendoorn te helpen hun financiën te ordenen. Stichting BOOM is aangesloten bij de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

Stichting BOOM biedt geen geld en/of middelen, maar gecertificeerde vrijwilligers die als maatje aan een hulpvrager gekoppeld worden, om samen de financiën weer op orde te brengen en te houden.

Voor wie De maatjes van Stichting BOOM zijn er voor iedereen, ongeacht identiteit, ras, geloofskeuze of geslacht. Iedereen in de gemeente Hellendoorn die begeleiding wil, kan zich melden bij Stichting BOOM. Misschien bent u baan kwijtgeraakt, uw partner verloren, heeft u financiële zorgen, wilt u schulden voorkomen of heeft u schulden en ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij willen u graag helpen uw financiën op orde te maken.

De hulpvragen die bij ons binnenkomen via bij voorbeeld woningstichting, gemeente of rechtstreeks, zijn zeer divers. Het kan gaan schulden waar een hulpvrager niet uitkomt, een persoonlijk budgetplan maken, de administratie ordenen of ondersteuning bij inzicht krijgen in de eigen financiële situatie. U kunt ook een beroep op Stichting BOOM doen wanneer u (nog) geen schulden heeft. Ook jongeren vanaf 18 jaar kunnen zich melden voor een intakegesprek.

Contact Stichting BOOM Budget Op Orde Maken (en houden)
Adres: Constantijnstraat 32 a
Postcode: 7442ME Nijverdal
Telefoon: 06-10710088
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schuldhulpmaatje

Voedselbank
Kom ik in aanmerking?

U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij de Voedselbank of op doorverwijzing van andere hulpinstanties. Tijdens het intakegesprek wordt de persoonlijke situatie in beeld gebracht en het aanvraagformulier ingevuld. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de inkomenstoets van Voedselbanken Nederland. Er vindt tevens terugkoppeling plaats met de andere hulpinstanties over eventueel elders lopende hulptrajecten. Dit doen we om tot eerlijke verdeling te komen en een goed advies te kunnen geven over de vorm van de hulpverlening. Toekenning van de voedselhulp kan plaatsvinden tot maximaal 3 jaar. Halfjaarlijks wordt de cliënt opgeroepen voor een evaluatiegesprek.

Via het aanmeldmenu op onze website kunt u uw aanvraag doen. Een medewerker van de Voedselbank zal dan binnen enkele dagen contact met u opnemen.

Wanneer het besteedbaar inkomen per maand (ofwel het ‘leefgeld’, dat is inkomen minus vaste lasten) per huishouden beneden de volgende bedragen uitkomt,  komt men in aanmerking voor een wekelijks voedselpakket:
Basisbedrag per 01-01-2020:
huishouden € 135,-  en voor elke persoon komt daar € 95,- bij.

Contact
06 - 1944 1730
www.voedselbankhellendoorn.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lokaal Economisch Transactie Systeem Hellendoorn

(LETS Hellendoorn) · Wil je zonder geld te betalen gebruik maken van allerlei diensten?
· Wil je oude spullen een tweede leven geven?
· Wil je je talenten aanbieden aan anderen?
· En wil je leuke nieuwe mensen ontmoeten op de koop toe

Word dan lid van LETS Hellendoorn onder het motto: "Klus geklaard? Wevertjes waard!". LETS Hellendoorn is een lokale ruilkring, een moderne vorm om diensten en goederen uit te wisselen, de Hellendoornse variant van het Lokaal Economisch Transactie Systeem (LETS).

Er kan van alles "geruild" worden: van het plakken van een fietsband tot lessen in internetgebruik of het boek dat je uitgelezen hebt. Er wordt geen geld gebruikt, de transacties worden bijgehouden en verrekend door middel van "Wevertjes".

Het LETS is voor iedereen die mee wil doen, ongeacht leeftijd of achtergrond, voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn. Er is altijd wel iets waar jij goed in bent en een ander mee geholpen is.

Een greep uit het dienstenaanbod van onze leden: · Huishoudelijke hulp
· Maaltijd of hapjes klaarmaken
· Schilderklussen
· Fiets repareren
· Formulieren invullen
· Tuinonderhoud
· Brieven schrijven
· Typewerk
· (Bij)les in muziek, taal, rekenen, computergebruik enz.
· Oppas op hond of kat
· Uitlenen van gereedschap
· Computer repareren
· Samen wandelen, fietsen of bezoek aan een beurs · Vervoer

Contact (0548) 619432 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. www.letshellendoorn.nl

LetsHellendoorn


Raad van Kerken

De Raad van Kerken, gemeente Hellendoorn, is een samenwerkingsverband van kerken, die de Heer Jezus Christus overeenkomstig de Heilige Schrift belijden en daarom hun gemeenschappelijke roeping willen vervullen tot eer van de ene God.
De kerken, aangesloten bij de Raad, willen in getuigenis en dienst uitdrukking geven aan de wil om in de samenleving gestalte te geven aan het geloof in Jezus Christus, die zij allen belijden. Ze verlangen te gehoorzamen aan de opdracht tot eenheid, die van de Heer zelf komt en erkennen daarbij de rijkdommen van elkaars verscheidenheid.

Kijkend in Nijverdal en Hellendoorn Het effect van de Raad van kerken Nijverdal-Hellendoorn is verbindend en stimulerend. Het grote aantal parochies en gemeenten dat deelneemt, draagt er toe bij, dat men elkaar - in alle verscheidenheid - steeds beter leert kennen en waarderen. Het gebed van Jezus was dat zijn leerlingen één zouden zijn. Die eenheid hoeft niet te betekenen, dat alle schapen in één stal staan. Samenwerken, en zo gezamenlijk in onze gemeente meer en meer zichtbaar maken hoe heilzaam God werkt, is een doel dat langzaam maar zeker meer vorm krijgt.

De activiteiten zijn zeer gevarieerd. Van Volkskerstzang, Openluchtdienst met Pinksteren, Tentdienst tijdens Bruisend Nijverdal, tot aan Kerstpakketten- en Paasbrodenactie – om er slechts enkele te noemen. Zo trekken we samen op. Zo zoeken we stap voor stap in eenheid Jezus onze Heer te volgen en te eren.

Raad van Kerken

Trefpunt Minima

Trefpunt Minima (TP), de naam zegt het al: een ontmoetingsplek voor mensen met een beperkt inkomen. Lotgenoten die aan een half woord genoeg hebben als het om hun zorgen gaat. Maar ook lotgenoten die elkaar vrolijke verhalen vertellen en tips kunnen geven. Heel belangrijk om je mens te blijven voelen. Elke derde dinsdagochtend van de maand organiseert TP een inloopochtend voor inwoners van de Gemeente Hellendoorn. Soms wordt er alleen gepraat, een andere keer wordt er een spreker uitgenodigd, maar vaak is er een activiteit waar de deelnemers gratis aan mee kunnen doen. Het zijn gezellige en zinvolle ochtenden die in de behoefte voorzien.

Maar TP doet meer dan de inloopochtenden organiseren: Ze brengen twee keer jaar het Hellendoorns Minimaatje uit, een naslagwerk met informatie voor de doelgroep. Tevens is TP medeorganisator van de Kerstpakkettenactie en de Paasbrodenactie van de Raad van Kerken. Maar vooral is TP de organisator van de Sinterklaasmiddag voor de doelgroep.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Telefoonnummer: 06- 10 63 38 46 (elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur)

Vluchtelingen werk

Onze organisatie komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Dat is onze missie. Het is wat alle mensen van Vluchtelingen Werk met elkaar verbindt en waar we ons dag in dag uit hard voor maken. Nu en in 2021.

Bij De Welle VluchtelingenWerk werken ongeveer 60 vrijwilligers. De vrijwilligers zijn verdeeld over negen taakgroepen. Over de taakgroepen kunt u meer lezen op deze pagina. De vrijwilligers houden onze doelstellingen en kerntaken goed in het oog. Samen proberen wij blijvend een sfeer te creëren, waarin het prettig werken is. Naast de vrijwilligers werken er ook stagiaires op ons kantoor. Ook interesse in een vrijwilligersfunctie bij De Welle VluchtelingenWerk? We verwelkomen u graag!

Tel: 0548 638 790
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.stichtingdewelle.nl


Noabers voor Noabers